Hoi!

Deze pagina van De Luistermoeder.nl is voor kinderen.

Misschien kijk je omdat je iets dwarszit.
Voel je je gepest of verdrietig.
Of kijk je omdat je weet dat iemand anders een probleem heeft.
Bij De Luistermoeder kun je in vertrouwen praten.
Dat lucht flink op.
Je bent niet meer alleen met je probleem.
Je vindt handvatten om er iets aan te doen.

Je mag zonder afspraak op het spreekuur binnenlopen:

  • Het blijft in principe tussen jou en De Luistermoeder, tenzij je daar een andere afspraak over maakt met De Luistermoeder.
  • De Luistermoeder bespreekt iedere eventuele vervolgstap met jou.
  • De Luistermoeder staat los van de school of andere organisatie.
  • Het kost jou niets.

Zit jij niet op een school of organisatie die samenwerkt met De Luistermoeder? Slik je verhaal dan niet in, maar kies een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld de Kindertelefoon.

Of laat je ouders contact opnemen met De Luistermoeder om te kijken naar individuele coaching, los van jouw school.