Spreekuur

De Luistermoeder heeft vaste spreekuren. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn en krijgen ze iedere keer weer een nieuwe kans om een stap te zetten.

De tijdstippen en locaties van het spreekuur staan op de websites van de betrokken organisaties.