Ouder

Kinderen die zich aan het ontwikkelen zijn, vinden het soms prettig hun hart te luchten bij ‘zomaar iemand’ die niet hun vader, moeder, leerkracht of bekende is. Voor hen is De Luistermoeder een betrouwbare plek. Niet verbonden aan de gezinssituatie of aan de school.

Het woord Luistermoeder zegt het al: Monique is zelf moeder en zij luistert naar wat kinderen bezighoudt. Zij kent hun problematiek. Monique is er voor het kind zonder ook maar één moment de ouderrol over te willen nemen. Zij biedt een (geoefend) luisterend oor. Dat is vaak al een hele opluchting, bijvoorbeeld bij pesten.

Doel is niet om kinderen hun worsteling uit handen te nemen. Ze voelen zich sterker als ze er zelf mee aan de slag gaan. Zelf nadenken over keuzes. De Luistermoeder kan hierbij coachen.

Lukt het u niet goed om met uw kind in contact te komen, dan kunt u hem of haar wijzen op het spreekuur van De Luistermoeder. En zou u graag zien dat ook de school van uw kind gebruikmaakt van De Luistermoeder, dan kunt u ons uiteraard met elkaar in contact brengen. U kunt ook contact opnemen met De Luistermoeder, om de mogelijkheden tot individuele coaching te bespreken.

De beweging om te komen praten, moet uiteindelijk wel uit kinderen zelf komen.

De inhoud van de gesprekken blijft tussen De Luistermoeder en het kind, tenzij De Luistermoeder en het kind hierover een andere afspraak maken.