Pesten

Kinderen blijven gelukkig steeds minder lang rondlopen met het gevoel dat ze worden gepest. Enerzijds doordat ze in een vroeg stadium aan de bel durven te trekken. Anderzijds doordat scholen en De Luistermoeder effectief samenwerken aan de oplossing van het pestprobleem. Een school of organisatie heeft een pestprotocol. Bij samenwerking met De Luistermoeder wordt dit protocol op een aantal punten nader uitgewerkt. De Luistermoeder werkt vervolgens samen met de school of organisatie volgens het protocol.

De Luistermoeder stimuleert het kind zelf om tot oplossingen te komen. Hierdoor wordt het kind niet afhankelijk van De Luistermoeder, maar put het uit eigen kracht. Nu steeds meer kinderen er in een vroeg stadium over durven te praten, is pesten een stuk beter beheersbaar.