Kwaliteitscheck

De Luistermoeder evalueert periodiek met de betrokken organisaties. Werkt de inzet van De Luistermoeder goed? Is de begeleiding vanuit de school of organisatie adequaat? Voldoen de plek en de gemaakte afspraken aan de behoefte? Zijn er onderdelen die beter of anders kunnen? Ook heeft De Luistermoeder intercollegiaal overleg om de kwaliteit van het spreekuur te verhogen. Evaluatie en overleg betreffen nooit de vertrouwelijke inhoud van de gesprekken, maar de dienstverlening en kwaliteitsbewaking door De Luistermoeder.


‘Monique Heijst is luistermoeder bij ons op De Amsterdamse Montessori School. Iedere maandagochtend ontvangt zij, in een gezellig gemaakte ruimte, kinderen die hun probleem met haar willen bespreken. Monique heeft vanuit haar achtergrond sterke affiniteit met kinderproblemen en ervaring in coachende gesprekken met kinderen. Al heel wat leerlingen zijn bij haar gekomen en een aantal heeft inmiddels daadwerkelijk zijn of haar probleem op kunnen lossen.

De meeste problemen waarmee kinderen komen, hebben te maken met pesten. Wij hebben als school een pestprotocol. Monique heeft dit met ons opgepoetst en als team zijn wij nu nóg effectiever gericht op het voorkomen van pestgedrag.

Met leerlingen, leerkrachten en ouders is besproken dat alle kinderen vanaf groep 3 naar Monique’s spreekuur kunnen gaan, zonder daarvoor toestemming van
de leerkracht te hoeven vragen en zonder verdere opgaaf van reden.

Door Monique’s professionele insteek, de vertrouwelijkheid, anonimiteit en haar integere en betrokken uitstraling zijn de ouders, evenals wij als school, positief over deze bijzondere voorziening voor de kinderen!’

Coby Jelsma, directeur Amsterdamse Montessori School