Voor wie is De Luistermoeder?

De Luistermoeder is er vooral voor kinderen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs die uit eigen wil de stap nemen om te komen praten. Al dan niet door een volwassene op de mogelijkheid gewezen.

Voorwaarde is dat het kind deel uitmaakt van een school of andere organisatie die met De Luistermoeder samenwerkt, tenzij De Luistermoeder op individuele basis wordt ingeschakeld en de coaching in haar praktijk plaatsvindt.