Wat doet De Luistermoeder?

  • Het kind praat in vertrouwen met De Luistermoeder. Het vindt er een luisterend oor voor wat hem of haar bezighoudt.
  • Individuele coaching is, behalve in de praktijk van De Luistermoeder, ook mogelijk per whatsapp of per chat. De intake vindt altijd plaats in een persoonlijk gesprek.
  • Samen met het kind kijkt De Luistermoeder naar de situatie; wat zou het kind willen bereiken en wat is een goede aanpak?
  • Het kind denkt zelf na over oplossingen. Het maakt een stappenplan, waardoor het zich bewust wordt van de stappen die het zelf kan zetten.
    De Luistermoeder geeft hierbij een coachende begeleiding en stelt open vragen.
  • De Luistermoeder biedt kwaliteit. Zij evalueert periodiek met de betrokken organisaties over de gang van zaken. Ook heeft zij intercollegiaal overleg om de kwaliteit van het spreekuur zo hoog mogelijk te houden. Evaluatie en overleg betreffen niet de vertrouwelijke inhoud van de gesprekken, maar de dienstverlening en kwaliteitsbewaking door De Luistermoeder.