• Welkom bij De Luistermoeder

  De Luistermoeder is een professionele aanvulling op bestaande functies op basisscholen. De Luistermoeder is geen klassenmoeder of leesmoeder, maar een moeder die vanuit haar vakgebied zorgvuldig luistert naar kinderen.

  Bij De Luistermoeder, Monique Heijst, kunnen kinderen binnenlopen om te praten over wat hen bezighoudt. In vertrouwen, uit eigen beweging, zonder afspraak en voor het kind kosteloos.

  De Luistermoeder luistert en begeleidt.

  Zij heeft op vaste momenten spreekuren op de locaties van de betrokken organisaties. Van deze organisaties is De Luistermoeder verder onafhankelijk.

  De Luistermoeder is ook beschikbaar voor individuele coaching van kinderen, los van een organisatie.

  'Als een kind het spreekuur uitloopt en zegt dat het zich lichter voelt, is dat al een belangrijke stap. Ervaring leert dat het kind dan beter in staat is de draad weer op te pakken.'